بازی Hostile Shapes را انجام دهید

در گیم پلی آرکید بی انتها عنوان کلاسیک ما Hostile Shapes شرکت کنید! به سادگی روی هر نقطه از صفحه ضربه بزنید تا بپرید و به پورت بعدی بروید. زمان‌بندی خود را برای پیمایش برازنده شکل‌های متخاصم گذشته کامل کنید. یک برخورد، پایان را نشان می‌دهد، و شما را وادار می‌کند تا از نو شروع کنید تا یک تجربه بازی بی‌پایان و هیجان‌انگیز را تجربه کنید.